Sektörden Haberler

Sosyal Güvenlik Kurumu ile TMMOB Arasında Protokol

11-02-2013 02:08 tarihinde gönderildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile TMMOB Arasında Protokol
TMMOB, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile imzaladığı protokol gereği mühendis, mimar ve şehir plancılar için 2013 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücretin orman, orman endüstri, ağaç işleri endüstri mühendisleri hariç 2.700 TL olarak belirledi.
Mühendis, mimar ve şehir plancıları artık TMMOB tarafından belirlenen asgari ücretin altında çalıştırılamayacak. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının düşük ücretle çalıştırılmaları ve alınan ücretin Sosyal Güvenlik Kurumu'na eksik bildirilmesinin önüne geçmek için Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği arasında protokol imzalanmıştır.

Protokole göre, TMMOB tarafından her yıl mühendislik, mimarlık ve şehir planlama alanlarında meslek icra eden disiplinlere ilişkin asgari ücret seviyesi belirleyerek Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirerek mühendis, mimar ve şehir plancılarının belirlenen asgari ücretin altında çalıştırılmasının önüne geçilecektir. TMMOB tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilecek olan asgari ücretler, birliğe bağlı odalar tarafından belirlenerek birliğe iletilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nca, mühendis ve mimarların ücretlerinin, TMMOB tarafından belirlenerek kuruma iletilen asgari ücretlerin altında olmaması için gerekli tedbirleri alınması ve diğer konularla ilgili olarak da teknik destekte bulunmasıyla sosyal güvenlik hakkından yoksun bırakan kayıt dışı istihdam ve emeklilik haklarının eksik tesisine etki eden ücretlerin SGK'ya eksik bildirimini önlemek amacıyla imzalanan protokolle mühendis, mimar ve şehir plancıların sosyal güvenlik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesinin sağlanması hedeflenmektedir.