Sektörden Haberler

İhale ve İmar Değişiklikleri Kararları Yayınlandı

22-07-2013 10:34 tarihinde gönderildi.

İhale ve İmar Değişiklikleri Kararları Yayınlandı Milliyet'in haberine göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) çeşitli kurumlara ait olan bazı taşınmazların özelleştirilmesi ve imar değişikliklerine ilişkin 9 tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) ait İzmir'in, Konak ilçesi, Mersinli Mahallesi'ndeki 8 bin 181 metrekare yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildi.

Karara göre, söz konusu taşınmaz satış yöntemiyle özelleştirilecek ve satış varlık satışı suretiyle gerçekleşecek. Özelleştirme işlemleri 2 yıl içinde tamamlanacak.

ÖİB, mülkiyeti Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri AŞ'ye (GAYRİMENKUL AŞ) ait Tokat'ın, Merkez İlçesi, Kaleardı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan özelleştirme kapsam ve programında bulunan yüzölçümü 58 bin 79,58 metrekare olan, 98 numaralı parsele yönelik kurulun kararı ile onaylanan plana ilişkin "Sanayi Alanı, Eğitim Tesisleri Alanı ve Yol" fonksiyonu önerilmesi hususunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğini ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğini onayladı.

Bakanlar Kurulu kararı ile özelleştirme kapsamına alınan Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye (TDİ) ait İstanbul, Sarıyer'deki Eski Büyükdere Vapur İskelesi Binasının 36 yıl süreyle, 3 milyon 970 bin dolar bedelle en yüksek teklifi veren Atikler Turizm'e ihale şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesi karara bağlandı.

Şirketin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 3 milyon 960 bin dolar bedelle ikinci teklifi veren Yalı Tarım Ürünleri Hayvancılık İnşaat Kuyumculuk Fotoğrafçılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ihale şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, şirketin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının idare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline dair verilen kararı onaylandı.

Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş'ye (Gayrimenkul A.Ş.) ait Batman İli, Merkez ilçesi, İluh Mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam 60 bin 804 metrekare yüzölçümlü parsele "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı", "Resmî Kurum Alanı", "Sosyal Tesis ve Yurt Alanı", "Park" ve "Yol" fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı onaylandı. Özelleştirme kapsam ve programında bulunan mülkiyeti KGM'ye ait Ankara, Keçiören, Hasköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam 15 bin 272 metrekare yüzölçümlü parsele "Kentsel Servis Alanı ve Yol" kullanım kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı sürecinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca yapılan itirazların kısmen kabulüne karar verildi.

Yapılan itirazlar sonucu söz konusu parsele "Kentsel Servis Alanı ve yol" kullanım kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca düzenlenen 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onaylandı.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait Kocaeli, Başiskele İlçesi, Yeniköy Merkez Mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam yüzölçümleri 8 bin 220,88 metrekare olan 112 ada 1 nolu parsel ile 113 ada 1 nolu parsele "Sanayi Alanı", "Park" ve "Yol" fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı sürecinde yapılan itirazlar reddedilerek onaylandı.

Kocaeli'nin, Kandıra İlçesi, Cebeci Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait özelleştirme kapsam ve programında bulunan yüzölçümü 3 bin 515 metrekare olan parsele "Turizm Tesis Alanı" fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı sürecinde yapılan itirazlar reddedildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait Aydın'ın, Didim İlçesi, Didim Mahallesi sınırları içerisinde yer alan özelleştirme kapsam ve programında bulunan taşınmaza yönelik "Turizm Tesis Alanı" fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onaylandı.

Özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Aksaray, Merkez ilçesi, Tacin Mahallesi'nde bulunan 2 bin 847 metrekare yüzölçümlü arsanın 3 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Ağaçlı Dağıtım Pazarlama ve Akaryakıt Anonim Şirketi'ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına karar verildi. Ağaçlı Dağıtım Pazarlama ve Akaryakıt Anonim Şirketi'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının idare lehine irat kaydedilmesine, 2 milyon 900 bin lira bedelle ikinci teklifi veren Mahmut Çevik'e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Çevik'in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline, bu hususların Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun onayına sunulmasına dair verilen karar onaylandı.

Kaynak: yapi.com.tr